tel 0424 233 42 89 - 0 424 237 06 16     mail bilgi@altinterim.com
twitter facebook rss
l BİTKİLERİN KORTİZOL ETKİSİ

BİTKİLERİN KORTİZOL ETKİSİ

BİTKİLERİN KORTİZOL ETKİSİ

     Bitkilerin kortizon ihtiva eden türleri aynı kortizon gibi çalışarak fosfolipaz A2 aktivitesini inhibe eder ve böylece prostaglandinlerin öncül maddesi olan araşidonik asit bağlanamaz. Benzer şekilde uygun seçilen antienflamatuvar (iltihap giderici) ve analjezik (ağrı kesici) gibi steroid olmayan maddeleri ihtiva eden bitkiler prostaglandin endoperoksit sentaz’ı inhibe ederler ve böylece PGG2 ve PGH2 gibi ana prostaglandinlerin sentezini önlerler.