Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ARGE ÇALIŞMALARI

Tübitak-Tagem-Avrupa birliği projelerinde uzman ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

 

AKADEMİK ALANDA KATKI SAĞLANAN PROJELER VE ÇALIŞMALAR

 1. İnönü Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi BAP Projesi  “Masere ve Dİstile yağların Y. ruckeri patojenine karşı aromatogram yöntemiyle antibakteriyel etkisinin araştırılması”. 2013.
 2. Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi. “Tavuk yumurtalarında yumurta çıkışında sabit yağların etkileri”. 2014.
 3. Tunceli Üniversitesi su Ürünleri Fakültesi.  “Alabalıklarda bitkisel yağlar ile hazırlanan rasyonların balık büyümesine etkileri”. 2014.
 4. İnönü Üniversitesi Sürgü MYO. “Su Ürünleri Bölümü alabalık yavrularının büyüme oranlarına hidrosollerin etkilerinin araştırılması”. 2014.

 

DESTEKLENMİŞ VE YAYINLANMIŞ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI MAKALELER:

 1. Altınterim, B.  Gulec, A. K., Aksu, Ö. 2012. “Determination of Safety Dose of Eucalyptus camaldulensis Hydrosol on Carp fish (Cyprinus carpio)”. Fresenius Environmental Bulletin. Vol. 21; No. 5.
 2. Kucukgul Gulec, A., Altınterim, B., and Aksu, Ö. 2012. Determination of Lethal Concentration (LC50) Values of Cinnamomum zeylanicum Hydrosol on Carp Fish. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 2013; 12 (1) :34-44.
 3. Altınterim, B.  The effect of khella seed (Ammi visnaga) on smooth muscles. Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi. Cilt 1, Sayı 2. 60–64 (2012).
 4. Altınterim, B.  Chasteberry (Vitex agnus castus) and Prolactine. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. Vol: 9. No: 34. 1421–1424. (2012).
 5. Altınterim, B.  “The SSRI [Selective serotonin reuptake inhibitor] effect of harmaline in Syrien Rue”. Journal of Contemporary Medicine 2012; 2(3): 201-203.
 6. Altınterim, B.  “Anti-Throid Effects Of Pufas (Polyunsaturated Fats) And Herbs”. Trakya Univ J Nat Sci, 13(2): 87-94, 2012.
 7. Altınterim, B.  “Bitter melon (Momordica charantia) and the Effects of Diabetes Disease”. U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 2, 65-69. (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University).
 8. Altınterim, B. “Balık İmmünolojisi, Bitkisel ve Kimyasal İmmünostimulantlar” Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt 1, Sayı 4, Aralık 2012.
 9. Altınterim, B. “Cardio vascular effects of Hawthorn (Crataegus monogyna)” KSU Doğa Bil. Derg. 15(3), 2012.
 10. Altınterim, B. “Hepatoprotective effects of milk thistle seed (Silybum marianum)”.  Near East Medical Journal. 2012.
 11. Altınterim, B. “Effects of willow bark (salix alba) and its salicylates on blood coagulant”. Karaelmas Science and Engineering Journal. 3 (1), 33-35, 2013.
 12. Altınterim, B. Isırgan Yaprağının Alerjik Ve Antialerjik Etkileri. Mersin University Medical Faculty, Lokman Hekim Journal of Medical History and Folk Medicine.  Lokman Hekim Journal, 2012; 2 (1): 47–49.
 13. Altınterim, B. “The Effect in respiratory chain of CoQ10”.  Sakarya Med J. 2013; 3(2): 51-54.
Arge Çaışmaları – Altınterim Doğal Sağlık
Whatsapp Destek