Skip to content Skip to footer

Bitkilerin Kortizol Etkisi

BİTKİLERİN KORTİZOL ETKİSİ

     Bitkilerin kortizon ihtiva eden türleri aynı kortizon gibi çalışarak fosfolipaz A2 aktivitesini inhibe eder ve böylece prostaglandinlerin öncül maddesi olan araşidonik asit bağlanamaz. Benzer şekilde uygun seçilen antienflamatuvar (iltihap giderici) ve analjezik (ağrı kesici) gibi steroid olmayan maddeleri ihtiva eden bitkiler prostaglandin endoperoksit sentaz’ı inhibe ederler ve böylece PGG2 ve PGH2 gibi ana prostaglandinlerin sentezini önlerler

Leave a comment

Bitkilerin Kortizol Etkisi – Altınterim Doğal Sağlık
Whatsapp Destek