Skip to content Skip to footer

Bitkisel İlaç ve Bitkisel Karışım

Bitkisel İlaç ve Bitkisel Karışım

        Bitkisel ilaç, ispençiyari veya müstahazar olarak hazırlanan, bitkiden elde edilen kimyasal saf maddelerdir. Piyasada bitkisel adı altında satılan haplar aslında ekstraksiyon ürünü olup kimyasal ilaç konumundadır. Bu maddeler aslında sağlık bakanlığı iznine tabidir. Bu maddeler elde edilmesi basit üretimi ucuz ve etkisi çok yüksektir. Dozları ayarlanamadığı için de kullanan kişilerde ağır yan etkiler görülmektedir. Bitkiden alkol ve alkol benzeri (etken maddeye özel çözücü) çözücü ile distile edilen bitkiden saf olarak elde edilen madde gerek molekül yapısında oluşan izomerler ile gerekse diğer tamamlayıcı maddelerin (fenoller, ketonlar, aldehitler, vs.) uzaklaştırılmasıyla saf hale gelir. Bu yönüyle bitkinin ham (işlenmemiş) halindeki yapısı değişmiş olur hem de miktarı çok yüksek olur. Örneğin 1 kg bitkideki etken madde miktarı 1-15 gr. iken 1 gramlık hap içerisinde bu madde 400-800mg ilave edebilmekteler. bir öğünde bitkiden alabileceğiniz etken madde miktarı en fazla 60 mg iken size her öğünde en azından 400 mg yüklenecek. Bununla birlikte yan etki oluşacak. Ekstraksiyon ürünleri saflaştırılmış kimyasal maddelerdir ve bunlar bitkisel tedavi olarak sunulamaz.

           Bitkisel karışımlar ise miktarları fitoterapist veya herbalist dr. tarafından ayarlanmış ham bitkilerden elde edilen karışımlardır. Bu karışımlar tamamen bitkilerden hazırlanan karışımlardır. Bitkiler herhangi bir işleme tabi tutulmamıştır. Bilinçsiz kişilerin hazırlayacağı karışımlada bile görülebilecek en ağır yan etki alerji veya ishaldir. Ama Ekstraksiyon ürünlerinde ölüme varan yan etkiler görülebilmektedir.

      Bundan ötürü ekstarksiyon ürünleri oldukça tehlikelidir. Rastgele kullanılmamalıdır. Özellikle bitkisel adı altında satılan ürünlere rağbet edilmemelidir. Bitkisel karışımlarda bitkinin doğadaki formu kullanılır yada bitkinin suyu yada yağı kullanılır. Bunlar vücudumuzun kolayca alıp kullanabileceği formlarıdır. Elbette bunlarında uzman kişilerin elinden geçmesi gerekmektedir. Uzman kişiler ise ya fitoterapist ya da herbalist olmak zorundadır.

         Kişiye özel olan fitoterapi uzun bir eğitim sonrası yapılabilir.

Leave a comment

Bitkisel İlaç ve Bitkisel Karışım – Altınterim Doğal Sağlık
Whatsapp Destek